Werkingskost

Omwille van de stijgende loonkosten en de uitblijvende overheidssteun in onze sector, zijn we net, zoals de meeste dienstenchequebedrijven helaas genoodzaakt om jaarlijks een éénmalige werkingskost aan te rekenen en dit vanaf juli 2022. De overheidssubsidies worden bijna volledig besteed aan de lonen van onze medewerkers. Een deel van deze werkingskost wordt aangewend voor de administratieve omkadering (opvolging planning, opmaak klantendossiers, verwerking dienstencheques, opleidingen, kilometervergoeding,…) en een deel gaat naar een extra verloning voor onze medewerkers./p>

Vanaf juli 2022, bedraagt de jaarlijkse werkingskost 60 €. Het bedrag van de werkingskost kan jaarlijks aangepast worden en zal steeds transparant en ruim vooraf gecommuniceerd worden aan onze klanten. Deze factuur kan u niet inbrengen in uw belastingen en kan enkel betaald worden door middel van overschrijving. Cash geld of betaling via dienstencheques kan niet. De factuur dient binnen de 14 dagen na ontvangst, vereffend te worden.

Het bedrag van de factuur is voor iedereen hetzelfde, ongeacht het aantal uren dat uw huishoudhulp jaarlijks presteert en deze wordt 1 x per jaar opgemaakt in juli.Het voordeel van een éénmalige jaarlijkse facturatie, is dat zowel u als wij minder administratie hebben omtrent de opvolging van de betalingen. Zo kunnen we de kosten tot een minimum herleiden.

Een nieuwe klant die bv instapt in december, krijgt bij de start een factuur voor de resterende maanden december tot juni, dus 35 €.Vanaf juli krijgt deze gebruiker dan een jaarlijkse factuur van 60€ voor de periode van 1/7-30/6.

Door deze invoering, kunnen wij onze goede dienstverlening blijven garanderen en onze medewerkers tevreden houden.

 

Deze website gebruikt cookies om de ervaring als bezoeker op onze website te verbeteren.